Garchinger Pfeifer home 

Altpfeifer vor der Post

Die Garchinger Pfeifer 1973 vor der Garchinger Post. Von links nach rechts: Peter Dienstbier, Helmut Zinner, Gerd.

Garchinger Pfeifer home